Bibliotekos paslaugos

 VILNIAUS TRAKŲ VOKĖS GIMNAZIJOS BIBLIOTEKA

 vartotojams teikia šias paslaugas

 

 • Aptarnauja skaitytojus nuo 7 val. iki 16 val.
 • Dokumentų kopijavimas (nespalvotas)
 • Dokumentų spausdinimas (nespalvotas)
 • Dokumentų skenavimas (spalvotas ir nespalvotas)

 

VILNIAUS TRAKŲ VOKĖS GIMNAZIJOS

NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA – SKAITYKLA TAISYKLĖS

 1. Gimnazijos bibliotekos knygų fondas yra mokyklos turtas, juo gali naudotis visi gimnazijos bendruomenės nariai bei Trakų Vokės bendruomenės gyventojai.
 2. Retos knygos – enciklopedijos, albumai, žinynai – į namus neišduodami.
 3. Bibliotekoje mokiniai privalo laikytis tvarkos, tylos, švaros, nevalgyti, negerti, netrukdyti dirbti skaitytojams ir bibliotekininkei; ateidami į biblioteką, paltus ir  striukes  palikti rūbinėje; po atvirus fondus vaikščioti be kuprinių  ir krepšių.
 4. Neišnešti spaudinių, elektroninių išteklių ir kitų dokumentų iš Bibliotekos patalpų be leidimo arba jei spaudiniai neįrašyti į skaitytojo formuliarą.
 5. Paimtą knygą grąžinti nurodytu laiku (per 30 d.).
 6. Tausoti Bibliotekos spaudinius ir kitą turtą, negadinti bibliotekos inventoriaus, o apie pastebėtus defektus ar gedimus pranešti bibliotekininkei.
 7. Nekeisti bibliotekos fondų sustatymo tvarkos, t.y. paimtą knygą padėti į tą pačią vietą.
 8. Praradęs, ar nepataisomai sugadinęs knygą¸ skaitytojas privalo pakeisti tokia pat knyga ar lygiaverte.
 9. Moksleivis, pabaigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, privalo atsiskaityti su biblioteka už knygas ir gauti apie tai patvirtinantį įrašą atsiskaitymo lapelyje; darbuotojai atsiskaito nutraukę darbo sutartį mokykloje arba prieš kasmetines atostogas;
 10. Vasarai knygos išduodamos ribojant kiekį.
 11. Skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką ar naudojimosi biblioteka taisykles, terminuotai ar visam laikui gali būti atimta teisė naudotis biblioteka.
 12. Kompiuteriu gali naudotis moksleiviai, turintys kompiuterinius pradmenis.
 13. Kompiuteriu galima dirbti ne ilgiau kaip vieną valandą per dieną.
 14. Prie kompiuterio vienu metu dirba tik vienas žmogus.

Biblioteka